犀利士威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬

Reklamační formulář

Reklamační formulář

 

Prodávající:

 

Nakladatelství Práh s.r.o.

IČO: 03249174

se sídlem Praha 6 - Břevnov, Smiřického 492/3, PSČ 169 00

e-mail: kadlec@prah.cz

 

V případě reklamace zakoupeného zboží v zákonné době prosíme o vyplnění a podpis tohoto formuláře. Vyplněný a podepsaný formulář přiložte k reklamovanému zboží a současně zašlete oznámení o reklamaci na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího.

 

Zákazník (kupující):

 

Jméno a příjmení: .............................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................

Tel.: .............................................................................................................................................

Email: .............................................................................................................................................

 

Číslo objednávky: .............................................................................................................................................

Datum objednávky: .............................................................................................................................................

Datum převzetí zakoupeného zboží: .............................................................................................................................................

Zakoupené zboží (název, číslo): .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Popis vady zboží: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace (zakroužkujte zvolenou možnost):

  1. a) oprava věci
  2. b) výměna součásti věci
  3. c) výměna věci za novou
  4. d) přiměřená sleva z kupní ceny ve výši …………………………
  5. e) odstoupení od smlouvy

               ……………………………………………………………………………………………………

Ne každý ze specifikovaných nároků lze úspěšně uplatnit za všech okolností.

Informace ohledně možnosti uplatnění jednotlivých nároků ze strany zákazníka v postavení spotřebitele naleznete

v dokumentu Informace pro spotřebitele. Nároky zákazníka, který není spotřebitelem, jsou upraveny v ust. § 2106 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

V ……………………., dne …………………….

 

 

 

……………………………………………………

                Podpis zákazníka

VYPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ

 

Datum vyřízení reklamace:.............................................................................................................................................

 

Způsob vyřízení reklamace:.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

/ Odůvodnění zamítnutí reklamace: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

V ……………………., dne …………………….

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       …………………………….……………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                Podpis odpovědného zaměstnance prodávajícího

Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím