Snížená cena!
České nebe

Kniha

České nebe

Alena Ježková

Český jazyk

Anglická verze  Německá verze  Polská verze  Italská verze  Španělská verze  Francouzská verze  Ruská verze

Od Cyrila a Metoděje, Ludmily, Václava, Vojtěcha, až po Jana Nepomuka Neumana. 

Kniha nejen o českých svatých, ale také o významné části naší národní historie a kulturního odkazu, který jsme dali světu. 

281 Kč

330 Kč

Ušetříte 15 %

Add to compare
Svatí lidé – světci byli a dosud jsou celebritami křesťanské Evropy. Středověká společnost žila legendami o svých svatých, udržovala jejich kulty jako pilíře správného směřování v každodenním životě, v umění i politice, a také je vášnivě milovala, věřila v ně a žádala od nich naději… Odkaz světců s českými kořeny je živý i dnes. Právem na něj můžeme být hrdí.

Na počátek dlouhého výčtu českých svatých je však nutné postavit cizince: soluňské bratry Cyrila a Metoděje, bez kterých by neexistovalo slovanské a později ani české písemnictví. Nejsilnější charizma mají světci národní, zemští patroni; v jejich čele stojí svatý Václav a místem jeho tradičního uctívání je Stará Boleslav, kam každoročně míří svatováclavská pouť. Českou patronkou je „prabába“ Přemyslovců svatá Ludmila, stejně jako královská dcera Anežka Česká, jejíž svatořečení v roce 1989 podle dávného proroctví přineslo zemi svobodu. Mnozí z českých světců jsou známější v cizině než doma, patří mezi ně i první český biskup svatý Vojtěch zvaný „český Evropan“.

Za nejpopulárnějšího českého světce můžeme považovat Jana Nepomuckého, jehož soch se po Evropě nachází na 30 000. Někteří svatí s českými kořeny konali své velké skutky v cizině: tak se Klement Maria Hofbauer, pekař z moravské vísky, stal patronem města Vídně, a jiný český rodák, Jan Nepomuk Neumann, je znám jako první americký svatý.

 

Ilustrace:

Dora Čančíková

 

Fotografie:

Jiří Chalupa

 

Zdravice pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky k uvedení knihy České nebe:

Dámy a pánové,

velmi mě mrzí, že nemohu být s vámi při této krásné příležitosti, ale neodkladná záležitost související s mou zítřejší cestou do Británie mě na poslední chvíli přiměla věnovat se jiným věcem. Dovolte, abych alespoň touto cestou byl spolu s vámi při prezentaci nové knihy o našich svatých a o tom, co znamenali nejen pro naši historii.

 V dnešní době a možná zvláště v naší zemi byli svatí odsunuti do pozadí nejen současných celebrit, ale především do stínu našeho spoléhání se na sebe sama, naší pýchy. Světci v očích dnešního světa patří do minulosti, která prý není než předmětem zájmu odborníků a zdrojem muzeálních exponátů. Tak jako je ovšem minulost součástí našich dějin a není ničím, co by se nás netýkalo, tak také světci dál promlouvají k našim uším. Neslyšet je znamená ochuzovat se o hlas těch, kteří v těžkých chvílích obstáli, od nichž se můžeme učit a kteří pro nás mohou být oporou v tíživých chvílích našeho života, kdy bychom si chtěli zoufat, v situacích, kdy oni už přemohli zlo a jeho mámení.

 Dvojnásobně to platí u světců, kteří jsou patrony naší země. Právě oni vytyčují zásadní body, které tvoří naší identitu, které utvářejí nás samé. Svatý Václav, počátek svatováclavské tradice, který je legendicky spojen prostřednictví Palladia české země se svatými Cyrilem a Metodějem a svatou Ludmilou, se stal velice brzy součástí jakési ságy, jež vstoupila do narativní historie raného českého státu, který se rozhodl být součástí křesťanského společenství Evropy. V jejím prostoru formovaném křesťanskými vládci vytvořilo křesťanství prostředí pro vznik nové kultury a civilizace. Tak se součástí naší kultury a naší civilizace stal i životní příběh svatého Václava.

 Další významnou postavou, kterou jsme si připomínali v minulém roce, je světice z rodu Přemyslovců sv. Anežka Česká. V souvislosti s ní mě napadá úvaha Simony Weilové, která říká, že pravé štěstí prožívá ten, kdo se dotýká pravé skutečnosti. Co je to skutečnost, je velikou otázkou filosofie všech dob. Kant dokonce říká, že je skandálem filosofie, že ji není schopna dokázat. Křesťané ovšem vědí, co je tou pravou skutečností. Sv. Anežka Česká ji nalézala v setkání s bídou a utrpením nebo lépe v okamžiku, kdy v těžkých chvílích ubožáků, stála na jejich straně, na straně Krista. Ani tato zkušenost, o níž nám vypráví sv. Anežka, není ničím, co by dnes pro nás bylo bez významu.

 Mnozí z českých světců jsou známější spíše v cizině než doma. Nemyslím si, že je to ostuda, jen se mi zdá, že bychom proto více měli cestovat, abychom si všímali toho, na kolika evropských mostech stojí náš Jan Nepomucký. Stejně tak by nás cesty do Polska a Uher měly upomínat na to, jak velkým Evropanem byl např. takový sv. Vojtěch. Jeho politicko-náboženská vize rovnoprávných křesťanských národů určuje uspořádání střední Evropy dodnes. Více připomínat bychom měli také svaté, kteří měli české kořeny, ale své velké skutky konali v cizině. Mám na mysli Klementa Mariu Hofbauera, patrona Vídně, a jihočeského rodáka Jana Nepomuka Neumanna, který je znám jako první americký svatý.

 Dostáváme dnes do rukou novou knihu autorky Aleny Ježkové s přitažlivým názvem České nebe. Modrá barva knihy upomíná na to, že je to kniha o živých, o životě, který vyrůstal z víry v život věčný darovaný Bohem. Svatí, jak jsem již říkal, patří do našeho života a to velmi dobře vystihla autorka knihy, která citlivě přistupuje ke každému svatému a přibližuje nám specifičnost a originalitu jejich svatosti. Neopomíjí ani tradici, která se dochovává věrným vyprávěním po generacích a nese v sobě pečeť úcty našich prapředků k těm, kteří nás vedou k původci života.

 Vyprávění doprovází velmi zdařilé barevné ilustrace postav svatých od Dory Čančíkové. Barva těchto ilustrací zdůrazňuje jejich přítomnost vedle podobně zdařilých černobílých fotografií z míst úcty těchto svatých od Jiřího Chalupy.

 Věřím, že tato publikace bude poučením pro ty, kteří chtějí poznat tuto zem a její lidi, kteří se v ní zrodili, pro ni pracovali a měli ji rádi a to tak, že to oslovuje i dnes nás. Proto bych chtěl poděkovat také nakladatelství Práh, zvláště panu nakladateli Martinu Vopěnkovi za uskutečnění tohoto dobrého díla a žehnám, zdáli, ale duchem blízko Vás.

 

Váš Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský

 

 

 

 

 

Počet stran: 100

Vazba: brožovaná, celobarevné, s ilustracemi i fotografiemi

Rozměry: 160 × 240 mm

Rok vydání: 2011

EAN: 9788072523627

ISBN: 978-80-7252-362-7

Napsat recenzi

České nebe

České nebe

Alena Ježková

Český jazyk

Anglická verze  Německá verze  Polská verze  Italská verze  Španělská verze  Francouzská verze  Ruská verze

Od Cyrila a Metoděje, Ludmily, Václava, Vojtěcha, až po Jana Nepomuka Neumana. 

Kniha nejen o českých svatých, ale také o významné části naší národní historie a kulturního odkazu, který jsme dali světu.